Een klare kijk op brilsterktes

Reageer

Werking van onze ogen

Onze ogen vervullen een zeer belangrijke taak, ze zijn namelijk in staat om per seconde meer dan 10 miljoen deeltjes aan informatie op te slaan en te verwerken. Om al die informatie scherp te zien is het nodig dat lichtstralen precies in één punt op het netvlies van het oog samenvallen. De breking van het licht door het hoornvlies en de lens zorgt ervoor dat bij het zien in de verte op het netvlies een scherp beeld ontstaat. 
Scherp stellen voor dichtbij gebeurt door het instellen van de ooglens of accommoderen. Dit valt het best te vergelijken met een fototoestel waarbij we de lens scherpstellen.

Helaas werken onze ogen niet altijd even goed en dan spreken we over een refractie- of brekingsafwijking

Refractieafwijkingen

Bij refractieafwijkingen vallen de lichtstralen niet op het netvlies. Er zijn dus afwijkingen van de lichtbreking in het oog. Voorbeelden zijn myopie of bijziendheid en  hypermetropie of verziendheid

Bijziendheid

Wanneer het hoornvlies te bol is of het oog te lang dan worden de binnenvallende stralen te sterk gebroken. Ze vallen dan samen op een punt dat voor het netvlies ligt. Op het netvlies zelf ontstaat geen scherp beeld, men spreekt dan van bijziendheid of myopie. Bij bijziendheid kan men zonder bril dichtbij goed zien, maar veraf niet. 

Bijziendheid

Bovenaan een myoopoog zonder correctieglas waarbij het beeld voor het netvlies wordt gevormd. Onderaan een myoopoog met correctieglas. Je ziet dat het beeld perfect op het netvlies staat.

Vooral bij jonge kinderen merken we een grote stijging van bijziendheid. Gelukkig kan het zeer snel opgemerkt worden op school wanneer een kind het lastig krijgt om het bord nog te zien vanop afstand. 

De sterkte van bijziendheid wordt uitgedrukt in min-sterkte. Er worden dan negatieve glazen in de bril geplaatst om de oogfout te corrigeren.

Verziendheid

Is het hoornvlies te vlak of het oog te kort dan zal het beeld achter het netvlies geplaatst worden. Ook dan is het beeld niet scherp en spreken we over verziendheid of hypermetropie. Bij verziendheid kan men zonder bril dichtbij niet goed zien, maar veraf dikwijls wel omdat verziendheid door accommoderen of scherpstellen kan gecompenseerd worden. Nadelig hierbij is dat het accommoderen heel wat energie vraagt en vaak klachten kan creëren zoals hoofdpijn, branderige ogen of concentratieproblemen. 

Verziendheid

Bovenaan een hypermetroopoog zonder correctieglas waardoor het beeld na het netvlies wordt gevormd. Onderaan het hypermetroopoog met correctieglas. Je ziet dat het beeld nu perfect op het netvlies staat.

De sterkte van verziendheid wordt uitgedrukt in plus-sterkte. Er worden dan positieve glazen in de bril geplaats om de oogfout te corrigeren. 

Naar overzicht blog

Reageer